Forsikringsleverandør

Kunstnernes medlemsforsikringer er plassert i Tryg. Tjenestepensjon leveres av KLP.