Reiseforsikring

Med vår helårs reiseforsikring er du forsikret fra det øyeblikket du går ut døra hjemme. Velg mellom singeldekning eller familiedekning.

reiseforsikring.jpg

Forsikringen gjelder på ferie- og fritidsreiser over hele verden, med inntil 90 dagers varighet. For medlemmet gjelder forsikringen også på tjenestereise.

Med familiedekning gjelder forsikringen også for ektefelle/samboer med samme bostedsadresse, samt barn ut det året de fyller 21 år. 

Reiseforsikringen inkluderer bl.a.: 

  • Reisesyke og eventuell hjemtransport har ubegrenset forsikringssum
  • Ubegrenset forsikringssum på reisegods, enkeltgjenstander dekkes med inntil kr 40 000
  • Ubegrenset forsikringssum på avbestilling
  • Ubegrenset forsikringssum på forsinket fremmøte
  • Ubegrenset forsikringssum av egenandel ved skade på leiebil på feriereise
  • Evakuering uten beløpsbegrensning

Skal du på reise i forbindelse med jobb?

Forsikringen gjelder også for medlemmet på jobbreise, men vær oppmerksom på at avbestilling av reise, egenandel på leiebil og yrkesløsøre ikke er dekket.

Ta kontakt med forsikringskontoret dersom du skal på jobbreise og har behov for en reiseforsikring. 

Spørsmål og svar