Sykeavbruddsforsikring

Det er viktig å sikre inntekten din i tilfelle du skulle bli syk eller få en skade, det er tross alt den du lever av. Sykepenger fra NAV vil innebære en betydelig reduksjon i inntekt, og de faste utgiftene fortsetter som oftest å løpe. Forsikringen dekker tapet ditt så lenge du er 100% sykemeldt.

sykeavbrydd.jpg

Sykeavbruddsforsikringen gir utbetaling i form av dagpenger til faste utgifter når du blir syk og inntekten din blir kraftig redusert.

Sykeavbruddforsikring kan benyttes til å dekke:

  • Bortfall av inntekt
  • Faste driftsutgifter

Sykeavbruddsforsikringen er fleksibel ut fra eget behov. Du kan velge dagpengeerstatning fra NOK 250 til NOK 1 000 per dag.

Forsikringen må tegnes innen du fyller 60 år. 

Du kan likevel beholde forsikringen til utgangen av det året du fyller 67 år.

Utbetalingen fra sykeavbruddforsikringen starter ved 17. sykedag og fortsetter så lenge du er 100% arbeidsufør i inntil 365 dager innenfor et tidsrom på 3 år fra første sykemeldingsdag.

Spørsmål og svar