Atelier- og kontorforsikring

Har du eget kontorlokale eller sammen med andre så bør du tegne vår atelier-/kontorforsikring.

brann i lokaler.jpg

Vår kontor-/atelierforsikring dekker skader på utstyr, varer og løsøre som skyldes brann, vann, innbrudd og naturskade.

Hvis du har eget kontorlokale og/eller atelier, dekker kontor-/atelierforsikringen skader på utstyr, varer og løsøre som skyldes brann, vann, innbrudd og naturskade.

Forsikringen dekker også:

  • Kontoransvar
  • Avbrudd
  • Kriminalitetsforsikring
  • Bygningsmessig innredning                                                                                           

Du kan velge mellom 4 ulike forsikringssummer:        

NOK     250 000
NOK     500 000
NOK  1 000 000
NOK  2 000 000   

Er lokalene dine godt nok forsikret?           

Ta kontakt med Kunstnerforsikringen for å få pristilbud!

Rabatt på andre skadeforsikringer

Tryg gir deg mellom 17 og 27 prosent rabatt avhengig av hvor mange forsikringer du samler, og tilgang til fordelsprogrammet Tryg Pluss allerede fra første forsikring.