Atelier- og kontorforsikring

Har du eget kontorlokale eller sammen med andre så bør du tegne vår atelier-/kontorforsikring.

brann i lokaler.jpg

Vår kontor-/atelierforsikring dekker skader på utstyr, varer og løsøre som skyldes brann, vann, innbrudd og naturskade.

Hvis du har eget kontorlokale og/eller atelier, dekker kontor-/atelierforsikringen skader på utstyr, varer og løsøre som skyldes brann, vann, innbrudd og naturskade.

Forsikringen dekker også:

  • Kontoransvar
  • Avbrudd
  • Kriminalitetsforsikring
  • Bygningsmessig innredning                                                                                           

Du kan velge mellom 4 ulike forsikringssummer:        

NOK     250 000
NOK     500 000
NOK  1 000 000
NOK  2 000 000   

Rabatt på andre skadeforsikringer

Tryg gir deg mellom 17 og 27 prosent rabatt avhengig av hvor mange forsikringer du samler, og tilgang til fordelsprogrammet Tryg Pluss allerede fra første forsikring.

Er lokalene dine godt nok forsikret? 

Ta kontakt med oss for råd og pris på forsikringen.

E-post: forsikring@kunstnerforsikringen.no

Telefon: 23 11 33 16