Familieulykkesforsikring

Kunstnerforsikringen tilbyr våre medlemmer en ulykkesforsikring som gjelder for hele familien.

ulykke.jpg

Ulykkesforsikring med dekning for medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter

Forsikringen dekker deg og din familie hvis noen skulle bli medisinsk invalid pga. en ulykkesskade.

Familiesammensetningen på skadedagen avgjør forsikringssummen som legges til grunn i skadeoppgjøret. 

Behandlingsutgifter

Nødvendige utgifter til behandling som følge av en ulykkesskade dekkes med inntil 5 % av forsikringssum for medisinsk invaliditet. I oppgjøret fratrekkes en egenandel på kr 500.

Ulykkesforsikring med dekning for ulykkesdødsfall

Forsikringen gir utbetaling til etterlatte hvis du eller noen i din familie skulle omkomme pga. en ulykkesskade.

 

Forsikringssummer medisinsk invaliditet

Familiesammensetning Medlem Ektefelle Barn

Medlem

30G    

Medlem med ektefelle/samboer

15G 15G  

Medlem med barn*

15G   15G

Medlem med ektefelle/samboer og barn*

10G 10G 10G

*Forsikringssummen gjelder per barn

Spørsmål og svar