Uførekapital

Skattefri utbetaling fra 50 % varig uførhet. Velg mellom 2 ulike forsikringssummer.

uførekapital.jpg

Uførekapitalforsikring

De fleste er ikke klar over den økonomiske konsekvensen ved å bli ufør. Som ufør må du regne med et betydelig årlig inntektstap frem til pensjonsalder. Inntekten din reduseres med minimum en tredjedel, ofte vesentlig mer.

For de aller fleste av oss vil det medføre betydelige økonomiske utfordringer, da gjeld og andre faste utgifter fortsatt skal betales.

Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 50 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. 

Vår uføreforsikring er blant markedets aller rimeligste. Når du sammenligner med prisen på tilsvarende forsikring kjøpt direkte i forsikringsselskapene, vil du se at du kan spare mye ved å velge vår uføreforsikring.

Du kan velge mellom kr 1 488 336 (12G) eller kr 2 976 672 (24G) i forsikringssum.

Spørsmål og svar