Kritisk sykdom

Vi kan alle bli rammet av alvorlig sykdom. I en slik situasjon er økonomien det siste du skal bekymre deg for. Med forsikringen Kritisk sykdom får du en rask utbetaling som du kan bruke akkurat som du ønsker.

101654960_par_sitter_gulvet_kaffe.jpg

Forsikringen gir deg en skattefri engangsutbetaling ved en rekke alvorlige sykdommer. Du bestemmer selv beløpet på utbetalingen og kan bruke pengene på hva du vil. Du kan for eksempel bruke pengene på å være mest mulig sammen med dine nærmeste i en vanskelig tid.

Her ser du eksempler på noen av sykdommene som er dekket av forsikringen.

  • Hjerneslag
  • Hjerteinfarkt
  • Hjerteoperasjon
  • Kreft
  • Multippel Sklerose
  • Organtransplantasjon
  • Tap av hørsel
  • Tap av syn

Vær oppmerksom på at dette kun er et lite utvalg av sykdommer. Se vilkårene for fullstendig liste og unntak.

Rask utbetaling

Du kan få utbetaling 30 dager etter at diagnosen er stilt eller at hjerteoperasjonen eller transplantasjonen er utført.

Kritisk sykdom er et godt supplement til uføreforsikring. Mange sykdommer kan gi varig arbeidsuførhet på sikt, og forsikringens raske utbetaling vil kunne hjelpe deg økonomisk frem til du får vedtak om varig uførhet.

For en fullstendig informasjon om forsikringen henviser vi til vilkårene.

Hvor mye kan jeg få utbetalt?

Du velger erstatningsbeløpet selv ut i fra ditt behov, og kan kjøpe klosser av 1 G opptil 7 G. 

Egenerklæring om helse

Ønsker du å kjøpe forsikringen må du fylle ut egenerklæring om helse. Dette gjør du elektronisk. Logg deg inn på forsikringssidene og bestill forsikringen, eller ta kontakt med forsikringskontoret som sender deg lenke til skjema til registrert e-post. Her fullfører du bestillingen med Bank-ID. 

Spørsmål og svar