Behandlingsforsikring

Ventetiden på nødvendige undersøkelser og behandlinger i helsevesenet kan være lang. Behandlingsforsikringen garanterer at du innen 14 virkedager skal ha blitt undersøkt, lagt inn, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du har.

helseforsikring.jpg

Rask og god behandling kan gi kortere (eller ingen) sykemeldingsperiode, og bidra til at du kommer raskere tilbake i jobb, på trening og til hverdagen ellers.

Forsikringen dekker utgifter til nødvendig medisinsk behandling ved sykdom og ved skadetilfeller. Foruten undersøkelse, operasjon, gjenopptrening med mer, har du dekning for fysikalsk behandling og behandling hos psykolog.

Best i test - Terningkast 6

Vår behandlingsforsikring leveres av Tryg Forsikring. Forbrukerrådet har flere år på rad vurdert denne behandlingsforsikringen som best på markedet. Forsikringen er den eneste som dekker tekniske hjelpemidler og hjemmehjelp etter operasjon. I tillegg dekkes inntil tre måneders rehabilitering, mot standard dekning på 14 dager. Vi har også inkludert akupunktur under fysikalske behandlinger, uten krav om henvisning.

Seriøse aktører

Tryg har avtaler med kjente aktører i helse-Norge, blant annet Aleris, Volvat, Unilabs, Oslofjordklinikken, Medi3 og Aleris Røntgen. Tryg har også avtaler med klinikker i Sverige, Danmark og Tyskland. Pasientene blir behandlet på det sykehuset hvor de har kapasitet og best kompetanse på den spesifikke lidelsen.

Trenger du hjelp, ta kontakt med Tryg Behandlingsservice på 55 17 16 85 eller på e-post behandling@tryg.no.

Spørsmål og svar