Viltpåkjørsel: Dette må du gjøre hvis uhellet er ute

Årlig blir omkring 9 000 rådyr, elg, hjort og villrein påkjørt av bil eller tog i Norge. Dette gir i gjennomsnitt 24 viltpåkjørsler hver eneste dag. Vet du hva du skal gjøre om du kjører på et dyr?

Vilt.jpg

Hva dekker forsikringen?

I mange selskap slipper du bonustap så lenge du melder fra til politiet. Enkelte selskap reduserer også egenandelen. Sjekk med ditt forsikringsselskap hva slags vilkår du har. Personskader vil være dekket av bilens ansvarsforsikring. Hvis det blir skader på egen bil, må du ha kaskodekning.

Økt hastighet gir flere ulykker

Økt hastighet på veien er en medvirkende årsak til at antall viltpåkjørsler øker. Kjører du i 70 kilometer i timen i stedet for 80, reduseres risikoen for ulykker med 50 prosent, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. De fleste viltpåkjørsler skjer om høsten og vinteren. Hvis det er mye snø, vil dyrene ofte trekke mot veien.

Plikt til å hjelpe

Vegtrafikkloven og lov om dyrevelferd pålegger enhver å hjelpe et dyr som åpenbart er skadet eller hjelpeløst. 

Dersom det er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal du varsle eieren eller politiet umiddelbart.

Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid. Er det åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, skal dyret avlives med det samme.

Merk skadestedet

Hvis dyret er blitt skadet, er det viktig at stedet hvor uhellet skjedde merkes godt, slik at profesjonelt personell lett kan finne stedet. Om dyret flykter til skogs, marker stedet hvor dyret forsvant, slik at kompetent personell med sporhund kan lete seg fram til dyret. 

Andre dyr

Har du skadet en hund eller en katt ved påkjørsel, vil eier oftest være interessert i at dyret blir reddet. Hunder og katter er ofte merket med microchip. Da kan veterinær være behjelpelig med å få tak i eier.

Ved påkjørsel av husdyr (som for eksempel storfe), eller småvilt som rev og grevling, skal du ringe politiet på 02800.

Ved påkjørsel av mindre ville dyr, som for eksempel ekorn eller småfugl, er det lite du kan og må gjøre - foruten avliving. Ingen etater vil rykke ut, men du skal uansett ikke bare kjøre videre. Du plikter å stoppe, hvis det ikke er risiko for at du selv kan bli påkjørt. 

Vegtrafikkloven § 12
Plikter ved trafikkuhell

Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede.

 

Dyrevelferdsloven § 4
Hjelpeplikt

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret, avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

Når uhellet er ute

  • Få oversikt over eventuelle skadede personer og gi førstehjelp. Kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
  • Ring Politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen.
  • Merk påkjørselstedet (for å kunne spore skadede dyr).
  • Følg aldri etter et skadet dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjør sporhundens arbeid.

KILDE: hjortevilt.no

trafikkuhell varseltrekant.jpg