Vi har sammenlignet priser!

Har du tenkt over hvor mye det betyr for deg å ha god helse? Hva skjer hvis en ulykke eller sykdom hindrer deg i å gå på jobb, eller å leve det livet du ønsker?

prissammenligning.jpg

Enkelte ting kan man dessverre ikke råde over her i livet. Med en god forsikring behøver du i alle fall ikke å bekymre deg over økonomien om noe skulle skje.

Som medlem i Kunstnerforsikringen kan du kjøpe alle dine viktigste forsikringer til fast lav medlemspris.

Priseksempler - priser per år

Resultatet fra prissammenligningen viser at du kan spare inntil 75 % ved å kjøpe forsikringene hos oss.

Under har vi lagt inn noen eksempler på hvor mye forsikringene koster i gjennomsnitt hos tre av de ledende forsikringsselskapene sammenlignet med hva de koster hos Kunstnerforsikringen. Alle priser er per år.

Livsforsikring 24G (kr 2 846 880)

Alder Markedspris Medlemspris
30 år 2 417 511
40 år 3 669 966
50 år 8 203 3 989


Uføreforsikring 12G (kr 1 423 440)

Alder Markedspris Medlemspris
30 år 5 600 2 500
40 år 8 700 4 122
50 år 22 000 7 941

Er det lenge siden du tok en gjennomgang av forsikringene dine? Ta en gjennomgang nå - det kan spare deg for flere tusen kroner i året.

Jeg ønsker å bli kontaktet